top of page

Каријера и финансијски менаџмент

ОПИС КУРСА

Студенти ће научити да планирају и припреме своје каријерно путовање кроз самопроцену, истраживање каријере, развој вештина тражења посла и спровођење ефикасне кампање за тражење посла. Студенти ће организовати праву кампању тражења посла у својој области обуке. Студенти ће морати да доставе портфолио који укључује животопис, пропратно писмо, формулар за пријаву, листу питања и одговора на интервјуу и накнадно писмо. Истраживање каријере ће укључивати писани извештај и усмену презентацију каријере по њиховом избору. Студенти ће полагати испите о прецизности за сертификацију.

ПРОПРАТНО ПИСМО

РЕЗИМЕ

ИНТЕРВЈУ ПРАКСА

ТРАЖИТЕ ПОСАО И ПРИЈАВИТЕ СЕ

robert.jpg
bottom of page